Ney Bakımı

NEY BAKIMI HAKKINDA

 Ney, ırmak ve dere kenarlarında kendiliğinden doğal olarak yetişen kamışlardan elde edilir. Her kamış ney olabilecek nitelikte değildir, kalınlığının (çapının) ve 
cidar kalınlığının
, boyunun ve en önemlisi
 boğumlarının ney yapımına uygun olması gerekir, geniş bir sazlık alandan çok az sayıda neylik kamış çıkar bu nedenle ney bulunması zor ve bu yüzden de kıymetli bir enstrümandır.

Uygun kargılardan üretilmiş bir Ney.
Uygun Kargılardan üretilmiş bir Ney

Genellikle neylik kargı Antakya-Samandağı ilçesinde Kıbrıs‘ın kuzeyinden ve doğusundan ,Ege bölgesinden kesilir ve Ney haline getirilir.
Sazlıklardaki kamışlar
doğal özellikler korunarak enstrüman haline getirilir. Ney, temiz kullanılıp itinalı bir şekilde korunduğu taktirde çok uzun ömürlü olabilir eğer sizde iyi koruyabilirseniz yıllar boyu ney’ inizi kullanabilirsiniz uzun süre kullandığınız ney’ inizi iyi tanıdığınız için üflerken adeta onunla bütünleşirsiniz .  
Gönül telinin titretilmesi diye ifadesini bulan bu olayla neyzen
enstrümanı ile yekpare hale gelir. Üflenen ney’ in sesi güzelleşir yıllar geçtikçe daha da iyi ses vermeye başlar, müzelerde evlerde iyi korunmuş birkaç yüzyıllık ney’ lere rastlamak mümkündür.

Ney' lerimizi en iyi şekilde bir Ney çantası ile muhafaza edebiliriz.
Ney’ lerimizi en iyi şekilde bir Ney çantası ile muhafaza edebiliriz.