Ney’deki Perdeler

neydeki perdeler ve bu perdelerin ses olarak karşılıkları.
Ney’ deki perdelerin ses olarak karşılıkları