Ney'den gelen ulvi sesi dinleyin...       Gümüş ney
Gümüş Ney
Gumus Ney
kamis
neyin tarihcesi Ney Süsleme
ney cesitleri
neydeki perdeler

    TÜRK ENSTRÜMAN SÜSLEME SANATI
    Türk Enstrüman süslemesanatıda
 kendine has bir ekol içerisinde gelişmesine devam     etmektedir.Bugüne kadar    gelişmesi yavaş olmuş bunun nedenleri vardır, evet yakın zamana
    kadar Türk Enstrüman süsleme sanatı diye bir sanat dalı yoktu. Türk Milleti kendi Enstrümanını     yapmıyordu,bir asıra yakın zaman içerisinde (19. y.y.'ın ikinci yarısından 20.y.y. ilk yarı
    sonlarına kadar
) memleketteki azınlıklar özellikle Ermenilerve Rumlar enstrüman yapar
    ve az da olsa süslerlerdi Ermeni veRumlar yapmış ve de süslemesinide kendi tarzlarında     uygulamışlardır. Ondaki önceki dönemlerde ise belirgin bir süsleme sanatı gelişmemiştir.
    Türk Enstrüman yapım sanatını tamamlayan estetik yönde güzelleştiren ve değerini arttıran
    sanat dalı olması nedeniyle, büyük öneme hayizdir. Sazlarımızın estetiğini güzelleştiren ve sanat  
    değerini arttıran, süsleme sanatı, önemini her geçen gün kabul  ettirmektedir.Ne yazık ki yakın    
    zamana kadar, Türk Enstrüman yapımı ve süsleme sanatının olmayışı Türk Milleti için büyük bir
    eksiklik olmuştur.Yapılan Enstrümanların süslemeside yine aynı yapımcıların görevi olması
    nedeniyle, konuya eğilmek zorunluluğu hasıl olmuştur.Süslemesi yapılmamış sazların sanat
    değerleride, istenilen seviyede olmamaktadır.Aslında enstrüman yapımcısı ayrı süsleme sanatçısı
    ayrı olmalı ki sanatalı üzerinde daha ağırlıklı durabilsinler.Güzel süslenmiş, albenisi olan bir saz,
    hem daha çabuk alıcı bulur, hemde sanat değeri daha kıymetlilik arz eder.

ney bakimi
ney susleme
ney ve neyzen
ilahiler
gumusney atolyasi
rauf yektay bey
mehmet yektay bey
Süslenmiş Ney
iletisim

                                                         Desenlerde takip edilecek prensipler:
    Klasik yapıdaki Enstrümanlara klasik desenler hazırlanmalı modem desenlerden kaçınmalıdır.
    Konuların motivize edilmesinde beş ayrı yol izlenmeli l. Naturel, 2. Geometrik. 3. Sembolik,
    4. Sitilize, 5. İdealist.
 Çizilecek veya hazırlanmış olan desenlerin bir Enstrümana uygulanıp     uygulanamayacağı göz önünde tutulmalı, çizilen ve seçilen motif veya desenlerin ağaca, sedefe,
    kemik, fildişi, ve bağa'ya uygulanabilmesine dikkat edilmelidir.Yukarıda adların  sıraladığımız
    malzemelerin dışındaki malzemeleri Enstrüman süsleme sanatında kullanmamalıdır. Nedeni ise     hem Enstrüma nın sesinin etkilenmesi, hemde sanat değerinin düşük olacağıdır.Türk Enstrüman
    süsleme sanatında desen ve motiflerin uygulanması, oyma, mozayik çalışması ve kakmacılık
    tarzlarında olmalıdır.
    1950 yılında başlangıç olmak üzere Türk Enstrüman süsleme sanatında uzun yıllar araştırma ve     uygullamaları yapılmış, Türk Enstrüman yapım sanatıyla, süsleme sanatının birbirine paralel gitmesi     gerekmektedir. Bu amaçla bir taraftan Enstrüman yapım sanatını bütün yurda yayarken, diğer
    taraftanda süsleme sanatını da ona paralel götürmeye çalışılmış.Türk Enstrüman süsleme sanatı     için çizilmiş ve uygulanmış olan yüzlerce sarmal motifler, Geometrik ve kenar süsleri, yaprak ve çiçek     motifleri, yeni bir Türk süsleme ekolunun gelişmesini sağladı(Cafer AÇIN). Türk motiflerinden ve     desenlerinden esinlenerek çağdaş anlayış çerisinde çizimiş ve geliştirilmiş desenleri aynı anda yurdun     çeşitli yerlerinde yapımlarıyla uğraşan sanatçılara Cafer Açın tarafından ulaştırılmıştır.Bugün artık Türk     Enstruman yapım sanatının yanında onu süsleme sanatında varlğını kabul ettirir hale     gelmiştir.                                               Kaynak: Cafer Açın Enstrüman Bilimi sayfa : 428- 429

       

Ney Süsleme
Gümüş Ney Telif Hakkı