Ney'den gelen ulvi sesi dinleyin...       Gümüş ney
Gümüş Ney
Gumus Ney

                      
                    NEY VE NEYZEN

            Yapısı ve çıkan üstün sadâsı ile doğanın özüne en yakın olan sazdır. Bütün güzellik ve doğallık 
            tabiatta olduğundan,Ney'de aynı şekilde düşünülebilir.Sadâsındaki güzellik ve yapısında ki 
            tabiilik Ney'e daima ayrı bir hüviyet kazandırmaktadır.

            Bu gün son şekli ile kullandığımız Ney ,kamıştan ibaret bir sazdır. Kamış üzerinde biribiri
            ile eşit ölçüde 9 adet boğum vardır.Yukarıdan aşağıya doğru 1. boğuma "BOĞAZ" adı verilir.
            Bu boğum diğer boğumlara nazaran kısa ve yarı ölçüdür.

            Ney, bataklıklarda bulunan her zaman görebileceğimiz sazlık kamışından imal edilir. 
            Neylik kamış; sarı renkli, sert ve sık lifli, düzgün, eğiri olmayan bir kamış olmalıdır. Aranan
            bazı özellileri olduğu için her kamış ney yapılamaz.Günümüzde en çok Hatay Samandağı 
            civarında Ney olabilecek kamışa rastlanır. Bugün bile Ney yapımcıları kamışları genellikle 
            bu bölgeden temin ederler.ayrıca Aydın ili Söke ilçesinde, Kıbrıs'ın kuzeyinde ve Dünya'da 
            ise Marsilya,Suriye ve Fırat ile Dicle arasındaki sazlıklarda Ney kamışlarına rastlanmaktadır. 
            Ney olacak kamışlar, sonbaharda kesilir ve yaklaşık üç ay kadar kurutulur. Bu ilk kurutmadan
            sonra kamışlar aşağıdan ve yukarıdan ikişer boğum kesilir ve yeniden kurutmaya alınır. Kapalı 
            bir alanda yapılacak bu ikinci kurutma altı ay kadar sürer.Kurutma işlemi çok önemlidir. 
            Kamış iyi kurutulmazsa sonunda pörsür bir işe yaramaz.

            Artık kamışlar Ney olma aşamasındadır. Kamışlar kurumaktan çıkartılır, eğik ve şekilsiz 
            olanlar ayrılır ve ney olacak iyi kamışlar belirlenir. Ney yapımcıları bu neylerin açılacak
            deliklerini önceden belirler, işaretler ve düzgün bir şekilde kamışı belirli noktalarından 
            delerler. Kamış artık ney halini almıştır ve insan ruhuna hitap edebilecek usta eller ve
            gönüllere sunulur..
            
            Ney'in her iki ucuna, çatlamaması için Parazvane adı verilen yüzükler takılır. Bu yüzükler 
            genelde bafon, gümüş, bakır, sert alaşımlı bir madde ya da bakır veya gümüş tel olabilir, 
            Bu Neyzen'in tercihine bağlıdır.

            Neyin üst ucuna sesin daha net ve keskin çıkması için başpare denilen bir ağızlık takılır. 
            Başpare yapımında genelde Manda boynuzu, Fildişi, Abanoz ya da Derlin denilen maddeler 
            kulanılır. Başpârelerin dudağa temas eden dış çapı, iç yüzeyindeki hazne derinliği ve dış çapları             
            standart değildir. Ölçüler herkesin dudak yapısına, kalınlığına göre değişebilir.
            Başpare sesin daha kuvvetli çıkmasını sağlar. Başpare sadece Türk Neyzen'lerine ait bir
            gelenektir. Örneğin, Arap asıllı Neyzen'ler genelde nısfiye yada picolo olarak tanımlanan 
            küçük neyleri üfledikleri için bunlarda başpare kullanmazlar.

            Neyin ses alanı yaklaşık iki buçuk oktavdır. Piyano ya da Keman gibi ses alanı çok geniş
            olmadığından transpoze yapılmasına imkan vermez. Porte altı Sol perdesinden porte üstü Re            
            perdesine kadar seslere hakim bir sazdır. En pes sekizli deki seslere Dem Sesler adı verilir.
            Ney'den dem ses çıkarmak zordur fakat çok etkileyici bir tınıya sahiptir. Ney yaklaşık 45
            derecelik bir açıyla tutularak çalınır. Oturularak çalınan Ney, Mevlevi Ayinlerinde ayakta 
            da çalınır.

            Ney genellikle ayrıca nay, flute, reed, v.b gibi isimlerle de anılır,Farsça bir kelime olan Nay 
            ve Na kelimelerinden kaynaklanan isim türetilmesi yolu ile adı türemiş olan kamıştan yapılan
            nefesli bir sazdır.

kamis
neyin tarihcesi
ney cesitleri
neydeki perdeler
ney bakimi
ney susleme
ney ve neyzen
ilahiler
rauf yekta bey
mehmet yakta bey
iletisim
Gümüş Ney Telif Hakkı Gümüş Ney Telif Hakkı