Ney'den gelen ulvi sesi dinleyin...       Gümüş ney
Gümüş Ney
Gumus Ney  
kamis
Rauf Yekta Bey
neyin tarihcesi
ney cesitleri
neydeki perdeler
ney bakimi
ney susleme
ney ve neyzen
ilahiler
gumusney atolyesi
rauf yekta bey
iletisim

Rauf Yekta Bey (1871-1935) Rauf Yekta Bey 27 Mart 1871'de İstanbul'un Aksaray semtinde doğdu. Babası Ahmed Ârif Bey, kaptanıderya Ağa Hüseyin Paşa'nın torunu Hüseyin Hüsnü Bey'in soyundan gelir. Annesi İkbal hanım'ın sülalesi ise Damad İbrahim Paşa'ya kadar uzanır. 

İlk öğrenimine Simkeşhane okulunda başladı;sonra Mahmudiye Rüştiye'sine devam etti. Burayı birincilikle bitirdikten sonra "Yüksek Lisan Mektebi" ne kaydoldu. Bu dört yıllık okuldan üstün bir başarı ile ve çok iyi Fransızca öğrenerek mezun oldu. Bir yandan da özel dersler alarak Arapça ve Farsça'ya çalışıyor, "Tasavvuf" u inceliyordu. Çok genç yaşından itibaren bu konularda derin bilgiler elde etmişti. Diger yandan ses fizigine merak ederek yakın akrabası ve o dönemin ünlü matematikçisi Salih Zeki Bey'den fizik ve matematik öğrenerek musıkinin bilimsel yönüne ilk adımını atmış oldu. 

Durup dinlenmeden çalışıyor, her konuda bilgi toplayarak kültürünü zenginleştiriyordu. Boş zamanlarında hattat Nasuhi Efendi'den "Divani" türü yazı yazmasını öğrendi. Asıl adı Mehmed Rauf iken, hocası "İcazet"ini alırken "Yekta" mahlasını eklemişti. 


1888'de yani onyedi yaşinda Kulekapisi Mevlevihanesi şeyhi Ataullah Efendi'ye intisab etti. Bu arada şeyhinin teşviki ile eski Arapça bir edvar kitabını inceleyerek bilimsel çalışmalara başladı. Haftada birgün de, Perşembe günleri, Yenikapı Mevlevihanesi şeyhi Celaleddin Efendi'nin derslerine devam ediyordu. Bir gün Celaleddin Efendi'ye, Ataullah Efendi ile inceledikleri eserden ve bunun mahiyetinden söz etmişti.

Rauf Yekta bey sayfa2>>>>
Gümüş Ney Telif Hakkı