Ney'den gelen ulvi sesi dinleyin...       Gümüş ney
Gümüş Ney
Gumus Ney

 

             NEY SÖZCÜĞÜNÜN ETİMOLOJİSİ 

            Ney Sümercede "Na" olarak geçmiş,Farsça'da "Nay" adını almıştır.Daha sonra 
            Arapça'da "Ney" olarak en son şeklini almıştır. Ney icra eden sanatçılara neyzen denir. 
            "Zeden" Fransızca'da çalan anlamındadır. Neyzen sözcüğünün asıl şekli "neyzeden"
            yani ney üfleyendir. Zamanla neyzen olarak değişmiştir. 
            Eski kaynaklarda ney sazı ad olarak "Mizmar" diye geçiyor. Arapça kitaplarda Mizmar 
            olarak anılan Mizmar( nafes, ses borusu ve yolu ) Arap İran ve Türk müziğinde 
            üflemeli çalgılar nevinden çalgılara verilen ad . Evliya Çelebi XVII. yüzyıl ortalarında
            İstanbul'da iki türün kullanıldığını kaydediyor.

           1 . Kamış Mizmar.
           2 . Tarak Mizmar ,bu türü İstanbul'da icad edilmiştir. 
           Dilim dlim yarılmış kamışlardan yapılmıştır .

                           Ney ve Başpare

             NEYİN TARİHÇESİ 

             Ney Türk müziğinin en eski sazlarındandır. Varlığı İslamiyetten önceye 
             dayanmaktadır. Yapılan araştırma kazıları sonunda M. Ö. 2800 
             yıllarına ait Sümer mezarlığında bir "NA" (Sümer fülütü ) Bulunmuştur.
             (Sümerlerde bu saz Na diye (tabir edilmektedir.) Bulunan Ney halen 
             Amerika'da Filedelfiya Üniversitesinde korunmaktadır. 
             Bu ney çok sert kamıştan yapılmıştır. Bir
             oktav ses genişliği vardır. (.DO-RE-Mİ- FA-SOL-LA-Sİ-DO ) Ayrıca yapılan
             bu kazılarda fülüt çalan bir çoban görülmüştür. 

             Fülüt Bronz'dan yapılmıştır. TİGİAT adını alır ve dini törenlerde kullanılırdı.
kamis
neyin tarihcesi
ney cesitleri
neydeki perdeler
ney bakimi
ney susleme
ney ve neyzen
ilahiler
gumusney atolyesi
rauf yekta bey
mehmet yekta bey
iletisim
Gümüş Ney Telif Hakkı Gümüş Ney Telif Hakkı